วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ , นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ , และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร