กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวฤทัยวรรณ หาญกล้า รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร

You may also like...