กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , นางจิตรา ดวงปรีชา รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร

You may also like...