เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ณ ศาลาการเปรียญ วัดพญาภู จังหวัดน่าน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง ผู้อำนวยการ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นางจิตรา ดวงปรีชา รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ณ ศาลาการเปรียญ วัดพญาภู จังหวัดน่าน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมพิธี

You may also like...