กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์  ภักเกลี้ยง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบหมายให้  นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ และร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

You may also like...