การตรวจเยี่ยมและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในการนี้ นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...