คณะ อสม.หมู่ 6 ตำบลอุโลกสี่หมื่น นำทรายอะเบทมา มอบให้โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะ อสม.หมู่ 6 ตำบลอุโลกสี่หมื่น นำทรายอะเบทมา มอบให้โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น พร้อมดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียน และ ตรวจวัดเช็คความดันให้กับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ 🙏🙏

You may also like...