ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา เอี่ยมทิพย์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมผู้กำกับลูกเสือ นำกองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนซ่อง บำเพ็ญประโยชน์โดยรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา เอี่ยมทิพย์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมผู้กำกับลูกเสือ นำกองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนซ่อง บำเพ็ญประโยชน์โดยรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ให้พระราชทานกำเนิดกองลูกเสือไทย ทั้งนี้ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบๆโรงเรียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยอย่างหาที่สุดมิได้

You may also like...