โรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ณัฐพล ทรัพย์วรากูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านดอน ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ณัฐพล ทรัพย์วรากูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านดอน ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์นำรถแม็คโครมาช่วยในการทุบผนังอิฐบล็อก ขุดหลุมกลบดิน พร้อมดันดินปรับพื้นที่ของโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบพระคุณอย่างสูง

You may also like...