โรงเรียนบ้านซ่อง รับมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการการเรียนการสอนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จำนวน 11 ชุด

โรงเรียนบ้านซ่อง รับมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการการเรียนการสอนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จำนวน 11 ชุดขออำนาจบุญบารมีที่ท่านได้กระทำครั้งนี้ จงหนุนนำให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้ สมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

You may also like...