โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น จัดกิจกรรมอนุบาล 2 ชวนทำชวนเล่น

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น โดยนายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วันนี้น้อง ๆ อนุบาล2ชวนทำชวนเล่น : เกมจับคู่ภาพกับพยัญชนะไทย เด็ก ๆ ได้ลงมือระบายสีรูปภาพด้วยตนเอง หลังจากระบายสีกันเสร็จก็พากันเล่นเกมจับคู่อย่างสนุกสนาน #เรียนปนเล่นแถมได้ความรู้🤗🥰😘

#กิจกรรมอนุบาล#ทำเองเล่นเอง

#โรงเรียนแห่งความสุขและสร้างสรรค์

#โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

#กิจกรรมอนุบาล#ทำเองเล่นเอง

#โรงเรียนแห่งความสุขและสร้างสรรค์

#โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

You may also like...