กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นางจิตรา ดวงปรีชา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ และร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร ผู้กล่าวนำหน้าเสาธงกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

You may also like...