โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เข้าร่วมโครงการสอบนักธรรม ธรรมศึกษา ระดับชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น นำโดยนายจามร วรรณากาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสอบนักธรรม ธรรมศึกษา ระดับชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 56 คน

ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียยร้อย

You may also like...