การจัดงานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เพื่อเฉลิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษ  

You may also like...