“การถ่ายทำ กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส” ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 โดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในหลากหลายมิติ และหนึ่งในนั้นคือเรื่องการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการศึกษา จึงเปิดห้องเรียนกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของนางสาวดวงกมล จันทร์ศรี ครูโรงเรียนบ้านซ่อง โดยมีนางสาวถวิล หวังกุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และว่าที่ร้อยตรีหญิงมุทิตา เอี่ยมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง พร้อมคณะครูเข้าร่วมศึกษากระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning

You may also like...