ร่วมไว้อาลัยแด่คุณแม่สำราญ ครุฑวงศ์ โยมแม่พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพล ชนะสงคราม พระอารามหลวง

You may also like...