สืบทอดพระพุทธศาสนาร่วมกับคณะผู้มีจิตศรัทธาในพิธีตัดหวายลูกนิมิตและผูกพัทธสีมาธรรมสภาอุโบสถ วัดสิริกาญจนาราม (วิทยาลัยบาลีสงฆ์ – เขาพุงรางบน)

You may also like...