วันพฤหัสบดี ที่ 25 ม.ค.67 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้น นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมฟังเทศน์และทำบุญเนื่องในวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ม.ค.67 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำชั้น นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมฟังเทศน์และทำบุญเนื่องในวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

You may also like...