วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวนได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ โดยมีกำหนดเวลา 3 วัน 2 คืน (14-16 กุมภาพันธ์ 2567)

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านทวนได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ โดยมีกำหนดเวลา 3 วัน 2 คืน (14-16 กุมภาพันธ์ 2567)

You may also like...