วันศุกร์ ที่ 2 ก.พ.67 ครูประจำชั้น และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ,นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ร่วมฟังเทศน์และทำบุญเนื่องในวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

วันศุกร์ ที่ 2 ก.พ.67 ครูประจำชั้น และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ,นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ร่วมฟังเทศน์และทำบุญเนื่องในวันพระ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทวน

You may also like...