วันอังคาร ที่ 6 ก.พ. 2567 เวลา 16.00 น. นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านทวน

วันอังคาร ที่ 6 ก.พ. 2567 เวลา 16.00 น. นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนวัดบ้านทวน

You may also like...