ลงพื้นที่เพื่อแสดงความเสียใจ และให้กำลังใจผู้ปกครองและครอบครัว ของเด็กหญิงปาณิศา ทวีศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเขาศาลา

You may also like...