ประกาศ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 

 

You may also like...