การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) (พิจารณากำหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือน)

You may also like...