เปิดนิทรรศการวิชาการ Open House 2024 “ตลาดนัดสุดยอดนวัตกรรมกาญจน์ 67” เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...