โรงเรียนวัดทุ่งสมอ เข้าร่วมกิจกรรมการทำขนมละมุด กับโรงเรียนผู้สูงอายุประจำตำบลทุ่งสมอ

โรงเรียนวัดทุ่งสมอเข้าร่วมกิจกรรมการทำขนมละมุด

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางสาวอัจฉรี จำนงกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสมอพร้อมด้วย นางสาวพลอยเพชร กำเหนิดเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสมอ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งสมอ เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งสมอ เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น เกี่ยวกับการทำขนมละมุด ซึ่งเป็นขนมท้องถิ่นประจำตำบลทุ่งสมอทางโรงเรียนวัดทุ่งสมอขอขอบคุณโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

You may also like...