กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์”สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางจิตรา ดวงปรีชา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์และร่วมแสดงพลังความเข้มแข็งขององค์กร โดยกลุ่มกฎหมายและคดี เป็นผู้กล่าวนำหน้าเสาธง

You may also like...