การประชุมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์อย่างไร ให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตรและสอดคล้องกับตัวชี้วัดในการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครู

You may also like...