กิจกรรมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนวัดทุ่งสมอ 102 ปี

โรงเรียนวัดทุ่งสมอครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ 9 รูป พร้อมผู้นำชุมชมทุ่งสมอ

You may also like...