โรงเรียนวัดทุ่งสมอมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่สอบการอ่าน RT คะแนนเต็ม 100

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางสาวอัจฉรี จำนงกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสมอ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้คะแนนการสอบการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 คน โดยได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสถานศึกษายังกล่าวชื่นชมนักเรียนพร้อมให้โอวาทในการเรียนอีกด้วย

You may also like...