วิสัยทัศน์ (vision)

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นองค์กรที่บริหารจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน ผู้นำด้านเทคโนโลยี บริการดีประทับใจ บนพื้นฐานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล