ขอหนังสือรับรองเงินเดือน

ขอหนังสือรับรองเงินเดือน

0
Anonymous
ก.ค. 16, 2022 02:13 PM 1 Answers General
Member Since Jan 1970
Unsolved Solved Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

ต้องการขอหนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อไปทำเรื่องซื้อบ้านกับ ธอส. โดยไม่ต้องไปนั่งรอที่เขตได้เปล่าคะ

0 Subscribers
Submit Answer
1 Answers
Sort By:
Best Answer
0
Anonymous
Edit ก.ค. 16, 2022
Flag(0)

สามารถเดินทางมาติดต่อที่กลุ่มอำนวยการได้เลยครับ การออกหนังสือใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีครับ หรือโทร 0839235656

Sign in to Reply
Replying as Submit

You may also like...