โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล แจ้งเลื่อนการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดใหม่เจริญ […]