โรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

1. โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
2. โรงเรียนวัดหนองหิน
3. โรงเรียนบ้านเขาช่อง
4. โรงเรียนวัดเขาใหญ่
5. โรงเรียนบ้านชายธูป
6. โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
7. อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
8. โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
9. โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
10. โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
11. โรงเรียนวัดดอนชะเอม
12. โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
13. โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
14. โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
15. โรงเรียนบ้านหนองตาคง
16. โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
17. โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
18. โรงเรียนบ้านหนองลาน
19. โรงเรียนบ้านท่ามะกา
20. โรงเรียนวัดคร้อพนัน
21. โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
22. โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"
23. โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
24. โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
25. โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
26. โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
27. โรงเรียนวัดดงสัก
28. โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
29. โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
30. โรงเรียนบ้านดอนรัก
31. โรงเรียนบ้านหนองกรด
32. โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
33. โรงเรียนวัดหนองโรง
34. โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
35. โรงเรียนวัดสนามแย้
36. โรงเรียนบ้านดอนเขว้า
37. โรงเรียนวัดหนองพลับ
38. โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
39. วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
40. โรงเรียนวัดหนองลาน
41. โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
42. วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
43. โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
44. วัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
45. โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
46. โรงเรียนประชาวิทยาคาร
47. โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
48. โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
1. โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
2. โรงเรียนวัดบ้านน้อย
3. โรงเรียนวัดสาลวนาราม
4. โรงเรียนบ้านบ่อหว้า
5. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
6. โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
7. โรงเรียนวัดทุ่งสมอ
8. โรงเรียนบ้านดอนสระ
9. โรงเรียนวัดบ้านทวน
10. โรงเรียนวัเพังตรุ
11. โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
12. โรงเรียนบ้านโป่งกูป
13. โรงเรียนบ้านกระเจา
14. โรงเรียนวัดเบญพาด
15. โรงเรียนอนุบาลพนมทวน
16.โรงเรียนบ้านโคราช
17. โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
18. โรงเรียนบ้านหนองจอก
19. โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
20. โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
21. โรงเรียนวัดนาพระยา
22. โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
23. โรงเรียนบ้านวังรัก
24. โรงเรียนบ้านหลุมหิน
25. โรงเรียนบ้านหนองขุย
26. โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
27. โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2
1. โรงเรียนวัดดอนแสลบ
2. โรงเรียนวัดหนองปลิง
3. โรงเรียนวัดเขารักษ์
4. โรงเรียนบ้านตลุงใต้
5. โรงเรียนบ้านพนมนาง
6. โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง
7. โรงเรียนบ้านวังไผ่
8. โรงเรียนบ้านหนองตายอด
9. โรงเรียนบ้านหนองหิน
10. โรงเรียนบ้านนาใหม่
11. โรงเรียนบ้านไผ่สี
12. โรงเรียนบ้านห้วยยาง
13. โรงเรียนบ้านสระจันทอง
14. โรงเรียนวัดสระลงเรือ
15. โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
16. โรงเรียนเมตตาจิตต
17. โรงเรียนบ้านห้วยลึก
18. โรงเรียนบ้านเขาศาลา
19. โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า
20. โรงเรียนบ้านทัพพระยา
21. โรงเรียนบ้านเขากรวด
22. โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
23. โรงเรียนบ้านซ่อง
24. โรงเรียนบ้านไพรงาม