สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โครงการสร้างบ้านเติมบุญ กองทุนวันละบาท (สร้างบ้านหลังที่ 3)

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายประเดิม มีล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชะเอม นายสมศักดิ์ มาติวงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนชะเอม และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ร่วมดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวของ ด.ญ.วรรณิสา จันทร์กระจ่าง นักเรียนชั้น ป.1 และด.ช.อาชา จันทร์กระจ่าง นักเรียนชั้น ป.2 ที่อยู่ในสภาวะความยากลำบาก มีความเสี่ยง ตามโครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท (บ้านหลังที่ 3) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากมูลนิธิบลูเฮ้าส์ทั้งหมด โดยได้เดินทางไปยังสถานที่ที่มีการดำเนินการสร้างบ้านนักเรียนเพื่อทำพิธีลงเสาเอก เวลา 09.59น. ซึ่งเชื่อว่าเป็นการนำเสาหลักของบ้านตามเวลาฤกษ์งามยามดี ซึ่งหากทำพิธีลงเสาเอกถูกวิธีแล้ว จะทำให้บ้านสามารถอยู่อาศัยได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขในการนี้ขอขอบคุณมูลนิธิบลูเฮ้าส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดดอนชะเอม คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ที่ให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนในหลายๆ ด้านในการดำเนินการช่วยเหลือครั้งนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น