สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เติมบุญครั้งที่ 1 ตามโครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.09 น. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เติมบุญครั้งที่ 1 ตามโครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์อุปถัมภ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดย ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะความยากลำบาก เสริมสร้างความปลอดภัย ให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเพื่อสร้างบ้านให้นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส อย่างน้อยปีละ 1 หลัง

พระเดชพระคุณเจ้าโปรดเมตตาฝ่ายคณะสงฆ์ในพิธี 1. พระครูวิบูลกาญจโนภาส (สมบัติ ปริปุณฺโณ ป.ธ.๔) เจ้าคณะอำเภอท่ามะกา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร 2. พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ ป.ธ.๙ เจ้าคณะอำเภอพนมทวน เจ้าอาวาสวัดพังตรุ 3. พระมหาชะโลม ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙ เจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา เจ้าอาวาสวัดทิพย์สุคนธาราม 4. พระครูกาญจนสมาจาร (ลูกอินทร์) รองเจ้าคณะอำเภอพนมทวน เจ้าอาวาสวัดดอนงิ้ว 5. พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ เจ้าคณะตำบลดอนขมิ้น เจ้าอาวาสวัดดอนขมิ้น 6. พระครูโสภณกาญจนพัฒน์ เจ้าคณะตำบลหนองโรง เจ้าอาวาสวัดห้วยสะพาน

ได้รับเกียรติจาก นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา, นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน, พันตำรวจโทประยงค์ มูลกำบิล ผู้กำกับกองร้อย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 (ค่ายพระพุทธยอดฟ้า), นางสาวสุรางค์ จันทร์แย้ม ผอ.องค์กรมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ(สวิง), นายอนุสรณ์ สง่าแสง ปลัดอาวุโส อำเภอห้วยกระเจา, นายสุวรรณวิชช์ เปรดมปรีดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง และท่านที่ให้เกียรติร่วมในพิธี

ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุน อาหาร เครื่องดื่ม (โรงทาน) จากผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 1. ขนมปัง 400 ชิ้น ร้านโคโคนัท ซักอบรีด อ.พนมทวน 2. น้ำอ้อยเพื่อชีวิต 200 ขวด รน.บ้านหนองหิน อ.ท่ามะกา 3. หมี่กรอบ 200 กล่อง ขนมปังแครักเกอร์ 250 ชิ้น รร.บ้านทุ่งประทุน อ.ท่ามะกา 4. ก๋วยเตี๋ยว ส้มตำ ขนมปังเนยสด เครื่องดื่ม และอื่นๆ คนฬ่าบุญ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 5. คับเค้ก 150 ชิ้น รร.วัดคร้อพนัน อ.ท่ามะกา 6. ข้าวเหนียว-หมูทอด 2,500 บาท + กล้วยทอด 2,500 บาท สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพนมทวน 7. ชิฟฟ่อน 200 ชิ้น ผอ.อำนาจ คุ้มญาติ และ ผอ.โรงเรียนบ้านเขาช่อง อ.ท่ามะกา 8. ข้าวต้มมัด 100 มัด ครูไข่มุก สีทับ รร.วัดบ้านน้อย อ.พนมทวน และครูละเมียด สีทับทิม รร.บ้านพนมนาง อ.ห้วยกระเจา 9. ขนมปังเนยสด มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) 10. มะม่วงน้ำปลาหวาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 11 .ขนมไข่หงส์ SP ท่ามะกา 3

โดยมียอดผ้าป่าเงินสด 354,862 บาท จากผู้ร่วมบริจาคครั้งนี้ ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทรา รวมถึง โรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอเป็นตัวแทนขอบคุณทุกภาคส่วนมา ณ โอกาส นี้ สำหรับเงินบริจาคจะส่งถึงนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทุกบาททุกสตางค์โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

You may also like...

ใส่ความเห็น