สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบบ้านหลังที่ 2 (เด็กหญิงอุษณียาภรณ์ ภู่ระหงษ์) โครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบบ้านหลังที่สอง ตามโครงการสร้างบ้านเติมบุญ กองทุนวันละบาท ให้กับเด็กหญิงอุษณียาภรณ์ ภู่ระหงษ์ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองโรง ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา เป็นประธานในพิธี นายจิรายุ จำปาไทย ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอท่ามะกา, นายสุทิน ทองร้อยยศ กำนันตำบลยางม่วง และนายสุวรรณวิชช์ เปรดมปรีดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง ได้ร่วมในการต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธฺ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการดำเนินการสร้างบ้านให้กับนักเรียน เด็กหญิงอุษณียาภรณ์ ภู่ระหงษ์

สำหรับบ้านหลังนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริจาคตามจุดประสงค์โครงการสร้างบ้านเติมบุญ กองทุนวันละบาท ได้รับการช่วยเหลือปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมิดชิด ปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยโรงเรียนวัดหนองโรงเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ ในการนี้นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา, ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธฺ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และตัวแทนสมาชิกสโมสรไลออนส์กาญจนบุรี ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ เด็กหญิงอุษณียาภรณ์ ภู่ระหงษ์ ✉️💵👧🏻

ในการดำเนินการครั้งนี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอขอบคุณโรงเรียนวัดหนองโรง🏫 นางสาวศศิมาพร คชาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งผู้ที่ช่วยสร้างบ้านหลังนี้โดยไม่คิดมูลค่าตอบแทน ช่างก่อสร้าง แม่บ้าน ทุกท่าน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น