ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference แอปพลิเคชั่น Google Meet บุคลากรในสำนักงาน

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference แอปพลิเคชั่น Google Meet ร่วมกับบุคลากรในสำนักงาน โดยมี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและติดตามการปฏิบัติ แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home

ใส่ความเห็น

Previous post สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบบ้านหลังที่ 2 (เด็กหญิงอุษณียาภรณ์ ภู่ระหงษ์) โครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท
Next post จันทร์ที่ 19 เม.ย. 64 กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”