กิจกรรมจิตอาสาสืบสานวัฒนธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา”

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ปีนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ซึ่งเป็นวัน วิสาขบูชา ย่อมาจาก ” วิสาขปุรณมีบูชา ” แปลว่า ” การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ “โดยองค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็น วันสำคัญของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2542 วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราว ในการนี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสืบสานวัฒนธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาขึ้น ณ วัดดอนงิ้ว ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยในกิจกรรมมีการ ทำความสะอาดบริเวณวัด ทำบุญ ถวายปิ่นโตและปัจจัย และปิดท้ายด้วยการหว่านเมล็ดปอเทือง

ทรงศักดิ์ พรมเนตร รายงาน

You may also like...

ใส่ความเห็น