“วันต้นไม้แห่งชาติ”

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 “วันต้นไม้แห่งชาติ” ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6)ของทุกปี ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม และเป็นระยะเริ่มต้นฤดูฝน เป็น วันต้นไม้แห่งชาติ ในการนี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ปลูกต้นราชพฤกษ์ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยนายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2,นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

วันรุ่ง พาสุทธิ รายงาน

You may also like...

ใส่ความเห็น