การบริหารจัดการ Youtube สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อการบริหารจัดการ Youtube สำหรับหน่วยงานภาครัฐ กำหนดการอบรม ระหว่างวันที่  21-24 มิถุนายน 2564 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณบัญญัติ เกิดนิยม เบอร์โทรศัพท์  08 1839 2977 หรืออีเมล์ bunyati@vrienspartners.com

You may also like...

ใส่ความเห็น