ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้ที่เป็นศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 19 พ.ศ.2565

You may also like...

ใส่ความเห็น