การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ช่องทางสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 23-24 มิถุนาย […]

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

🌤 วันที่ 24 มิถุนายน […]

ส่งมอบงานครั้งที่ 3 การก่อสร้างปรับปรุงค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี (ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์)

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิ […]