การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ช่องทางสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ช่องทางสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายเจษฎา ตันธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 2

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ใส่ความเห็น

Previous post ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
Next post ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยด้วน