ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

🌤 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดย นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และ นายแมน คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธาน 👦🏻👦🏻………….🏠 ด้วย ส.พ.ฐ. ได้มีแนวทางการบริหารอัตราจ้างธุรการโรงเรียนตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรได้ตามความจำเป็น เช่น ธุรการโรงเรียนจำนวน 1 คน สามารถปฏิบัติงานได้มากกว่า 1 โรงเรียน เป็นต้น จึงเกิดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและโปร่งใส่ 🧐🧐

You may also like...

ใส่ความเห็น