ส่งมอบงานครั้งที่ 3 การก่อสร้างปรับปรุงค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี (ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์)

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการควบคุมงานจ้าง ได้แก่ นายพิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร”, นายจีรศักดิ์ นิยมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกรด, นายศุภภัทร สาดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ , นายสมภพ บ้งชมโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนสระ และนายอำนาจ จันทร์วิเชียร ช่างปูนโรงเรียนบ้านบ่อหว้า พร้อมด้วย นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่ตรวจการส่งมอบงานครั้งที่ 3 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี (ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์) ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงค่ายลูกเสือ 🏕🏗⚒ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้รับงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

You may also like...

ใส่ความเห็น