ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยด้วน

บ่ายนี้ที่โรงเรียน

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรีเขต 2 พร้อมด้วย นางธิรดา ฆารสินธุ์นภา เลขานุการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียนในการเปิดเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนบ้านห้วยด้วน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี พร้อมร่วมมอบอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่มารับที่โรงเรียนโดยส่วนหนึ่งคุณครูโรงเรียนบ้านห้วยด้วนจะนำไปส่งให้กับเด็กนักเรียนที่บ้าน 🧰🧰เนื่องจากพื้นที่โรงเรียนเรียนบ้านห้วยด้วนมีความเสี่ยงสูง นางเกณิกา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้วนจึงประกาศให้เรียนแบบ ON-HAND 🏠🏠🏠🏠ในโอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ จึงลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กราย ด.ญ. บวรรัตน์ คงคู่บุญ และ ด.ช.ธราเทพ หนองหารพิทักษ์ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน เพื่อสอบถามปัญหา แนะนำแนวทางการเรียนและให้กำลังใจเด็กๆ เรียนรู้อย่างมีความสุขต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น