อบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต2

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศ ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้งศึกษาดูงานการเงินและพัสดุที่โรงเรียนวัดทุ่งประทุน
Next post กองพันสื่อสารทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบองได้ดำเนินการฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อที่โรงเรียนบ้านชายธูป