โรงเรียนดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางปภาวริน เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการ U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) ทั้งนี้โรงเรียนบ้านหนองหินได้มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับโรงเรียนบ้านเขาช่องและโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบเพื่อใช้ในวันเปิดภาคเรียน

You may also like...

ใส่ความเห็น