เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ ให้เจ้าหน้าที่จำนวน 3 คน มาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียนบ้านกระเจา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้

ใส่ความเห็น